DeMoFac beschikt over een eigen 1,5 ton mini graver.

Voor diverse graafwerkzaamheden inzetbaar.
Het uitgraven van een fundering, het graven van sleuven voor bekabeling of riolering, etc.

Funderingen bij golfclub te Vijfhuizen 4